Välkommen till 1kvist AB

1kvist AB erbjuder konsulttjänster inom anläggningsbranschen och har lång erfarenhet med arbete mot framförallt kommunalverksamhet. Är väl inarbetat med den kommunala interna processen och säkerställer att arbetet drivs målinriktat och följer projektets plan och kundens önskemål. Har stor erfarenhet av att leda och stötta i både små och stora infrastrukturprojekt.

Min styrka är mitt engagemang, min tillgänglighet och min kompetens. Småskaligt och ingen onödig administration.

Våra tjänster
1kvist AB
Dressinvägen 7, 80628 Gävle
Producerad av